Актуальне про права: ви запитували – ми даємо відповіді №3

Як ми й обіцяли: третя частина відповідей на актуальні питання! Ви дізнаєтеся про перевступ та переведення, а також про те, що особливо важливо для хлопців, – питання щодо військкомату.

  • Триває перший рік мого навчання за державні кошти, але планую повторний вступ на бюджет (у тому ж навчальному закладі, але на іншому факультеті). Зараз мене цікавить питання про порядок відшкодування коштів держбюджету за цей рік. Чи варто очікувати набагато більшу суму, ніж та, що встановлена для контрактного навчання на моїй спеціальності за поточний роком? Чи залежить це від кількості «закритих» предметів і складеної літньої сесії? До кого можна звернутися, щоб мені вирахували точну суму і пояснили порядок здійснення відшкодування (до методистів мого факультету чи того, на який я планую вступати)?

Відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF), розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, здійснюється за такою формулою:

S = Σ (Vі × 0,5) × ((K – Kз)/K),

де S – кошти, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;

Vi – середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої освіти згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми за і-тий календарний рік головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав вищий навчальний заклад у і-тому році і в якому особа здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання минулого разу (відповідно Vi × 0,5 – середня вартість навчання одного здобувача вищої освіти протягом одного навчального семестру у і-тому календарному році). У випадку, якщо особа вперше здобувала вищу освіту за відповідним ступенем вищої освіти за державним або регіональним замовленням у державному (комунальному) вищому навчальному закладі до запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі, у зв’язку з чим відсутня інформація про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний рік, Vi розраховується як середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного приведеного здобувача вищої освіти за і-тий рік згідно із касовими видатками звіту про фінансово-господарську діяльність державного (комунального) вищого навчального закладу, в якому особа здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням минулого разу (відповідно Vi × 0,5 – середня вартість навчання одного здобувача вищої освіти протягом одного навчального семестру);

К – загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – трансферно-накопичувальна система), за якими особа пройшла навчання для здобуття певного ступеня освіти за попереднім місцем навчання (визначається згідно з академічною довідкою, виданою особі у встановленому законодавством порядку). Кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи навчального семестру, у якому здобувач вищої освіти не завершив навчання і вибув з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання, встановлюється на рівні нормативу кредитів трансферно-накопичувальної системи на один навчальний семестр (30 кредитів трансферно-накопичувальної системи незалежно від фактичної тривалості навчання здобувача вищої освіти протягом останнього навчального семестру за попереднім місцем навчання);

Kз – загальна кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи, за якими особу атестовано за попереднім місцем навчання і які зараховані вищим навчальним закладом за новим місцем навчання.

При цьому середня вартість навчання протягом одного навчального семестру (першого навчального семестру (і – 1)-го календарного року або другого навчального семестру і-того календарного року) розраховується як 0,5 середньої вартості навчання відповідно (і – 1)-го або і-того року незалежно від фактичних календарних дат початку та закінчення відповідних навчальних семестрів.

Сума коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за заочною (дистанційною) або вечірньою формою навчання, дорівнює 0,35 × S або 0,85 × S відповідно.

  1. S.:

Як показує практика, сума відшкодування на 15-20 % перевищує суму оплати контракту. Можете спробувати розрахувати суму самостійно за цією формулою, але в будь-якому випадку це також буде робити бухгалтерія факультету, на який ви плануєте перевестись. Вам лише потрібно надати довідку про вартість вашого нинішнього навчання (звернутись в бухгалтерію самостійно або через методиста).

Тепер стосовно самого переведення:

Зверніть увагу, що,

* по-перше, відповідно до Інструкції про порядок поновлення та переведення студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (посилання ), забороняється (крім випадків, коли подальше навчання неможливе за станом здоров’я, у разі загострення хронічних або гострих психічних захворювань, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії) переведення студентів, які навчаються в Університеті за освітнім ступенем бакалавра, з одного напряму на інший на першому та випускному курсах.

* по-друге, переведення студентів (крім переведення студентів на наступні курси і переведення на навчання за державним замовленням), а також поновлення до складу студентів осіб, які були відраховані з Університету чи з інших акредитованих ВНЗ, здійснюється виключно під час літніх або зимових канікул. Тобто складання сесії є обов’язковим, інакше вас буде відраховано.

P.S. Якщо у вас або ваших знайомих виникли питання щодо перевступу, тоді сміливо пишіть мені – Голові Юридичного департаменту СПУ. Я перевступив до КНУ у 2018 році, тому можу пояснити всі аспекти та підводні камені цього питання. Телеграм: @yaroslav_holovchenko  

  • Я навчався протягом 2015-2018 рр. (мені 21) в іншому ВНЗ, але був відрахований за порушення умов контракту. За весь цей час з військкоматом ніяких справ не мав, тобто відстрочку від армії не оформлював. У 2019 році вступив до КНУ на перший курс. Якщо ніяких відстрочок я не оформлював (тобто не використав право на неї) і відрахований був не за неуспішність в навчанні (у документах написано «За порушення умов контракту»), то виходить за мною все ще є право на неї? Які шанси потрапити в армію під час навчання і як цього оминути?

 Відповідь на ваше запитання є в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу». Відповідно до ч. 8 ст. 17 цього Закону відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. Варто звернути увагу на те, що раніше у цій статті була наявна частина 10,  відповідно до якої, відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти можна втратити, якщо особу було відраховано з навчального закладу за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість, незалежно від її поновлення чи повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу. Ця частина ст. 17 була вилучена  на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017.

У зв’язку з цим, зважаючи на вилучення цієї частини із Закону, підстава «за порушення умов контракту» не скасовує ваше право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття вищої освіти.

Comments are closed.