ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2020 РОЦІ

Правила прийому до Київського національного Університету імені Тараса Шевченка у 2020 році ти вже можеш знайти за посиланням.

Університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями, спеціальностями, освітніми програмами, формами здобуття освіти відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту Управління державної охорони та Інституту післядипломної освіти.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування, що проводить Університет (далі – додаткове вступне випробування). Не допускається вступ для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОКР спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю на освітні програми зі скороченим терміном навчання.

Більш детальна інформація за посиланням.

Якщо й надалі хочеш бути вкурсі всіх новин твого університету, тоді підписуйся на нас у соціальних мережах.

Comments are closed.