Академічні стипендії: коротко про головне

  • Червень 29th, 2017
  • Всі
  • 0 Comments
  • Kateryna Kubrak

Час сесії добігає кінця, а це означає, що вже незабаром розпочнуть свою роботу стипендіальні групи факультетів/інститутів та Стипендіальна комісія Університету.

Як нараховують стипендії? Скільки студентів матиме право на стипендії? Які саме предмети впливатимуть на отримання стипендії? І найголовніше запитання сезону: чи отримаю я ПІДВИЩЕНУ СТИПЕНДІЮ?

Напередодні сезону «стипендіальної лихоманки» Студентський парламент підготував авторитетні, інформативні та вичерпні відповіді (лише перевірені факти) на ці та інші популярні запитання.

1) ХТО ОТРИМАЄ МІНІМАЛЬНУ АКАДЕМІЧНУ СТИПЕНДІЮ?

45% осіб від кількості студентів, які навчаються за державним замовленням на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах факультету (інституту, коледжу) на денній формі навчання. Тобто рейтинг академічної успішності формується обов’язково за КУРСОМ ТА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ.

(ліміт 45% затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 12.06.2017)

2) ЩО ВПЛИВАЄ НА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ:

– підсумкові оцінки з дисциплін (навчальних предметів) – ЗАЛІКИ та ІСПИТИ;

– оцінки із захистів КУРСОВИХ РОБІТ (якщо вони не є складовими навчальних дисциплін і мають власний кредитний вимір);

– оцінки захистів звітів з ПРАКТИКИ;

Якщо практика проводиться після семестрового контролю (наприклад, влітку), оцінка за неї враховується при призначенні стипендії у наступному семестрі.

3) ЩО НЕ ВПЛИВАЄ НА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ:

– факультативні навчальні предмети, в т.ч. ФІЗКУЛЬТУРА; (навіть якщо викладачі фізкультури стверджують, що їхній предмет має вплив на отримання стипендії, це не відповідає дійсності)

– оцінки підсумкової атестації, які не є семестровим контролем;

4) ХТО НЕ ОТРИМАЄ АКАДЕМІЧНУ СТИПЕНДІЮ:

– студенти, які до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, НЕ СКЛАЛИ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ з будь-якого навчального предмета (дисципліни);

– студенти з АКАДЕМІЧНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ;

5) ЯК ВИНИКАЄ АКАДЕМІЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ:

– НЕМАЄ МІНІМАЛЬНОГО ДОПУСКУ (протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання);

– НЕЗАДОВІЛЬНА ОЦІНКА (менше за 60) (під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання);

6) ЧИ ВРЯТУЄ ПЕРЕСКЛАДАННЯ НЕЗАДОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ:

Ні. Студенти з академічною заборгованістю виключаються з рейтингу академічної успішності, в тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки.

7) ХТО ОТРИМАЄ ПІДВИЩЕНУ СТИПЕНДІЮ:

Відповідно до Правил призначення академічних стипендій, право на академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні (підвищену стипендію) мають студенти, у яких оцінка кожного з видів семестрового контролю (залік, екзамен, курсова робота, навчальна практика тощо) становитиме не менше ніж «85» балів для природничих та технічних спеціальностей та не менше ніж «95» балів для соціогуманітарних спеціальностей.

Студентський парламент ініціював внесення змін до цього критерію. Ми вже звернулися до ректора Л.В. Губерського з проханням змінити такі жорсткі вимоги для отримання підвищеної стипендії. Замість цього ми пропонуємо надавати підвищену стипендію студентам природничих та технічних спеціальностей, які мають рейтинговий бал «85», та студентам соціогуманітарних спеціальностей, які мають рейтинговий бал «90», в межах лімітів стипендіатів, яким призначається така стипендія (13% від загального ліміту (кількості студентів, що отримують звичайну стипендію) – 45%).

З такими змінами отримати підвищену стипендію буде реально всім обдарованим студентам, які за результатами сесії є найбільш успішними у своєму осередку.

8) КОЛИ ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ РЕЙТИНГ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ:

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через ТРИ РОБОЧИХ ДНІ після його затвердження Стипендіальною комісією Університету.

Засідання Стипендіальної комісії, на якій має затвердитись рейтинг академічної успішності, відбудеться 30.06.2017. Тобто, з урахуванням наданого терміну для оприлюднення рейтингу його слід шукати на сайті університету (розділ «Студентам») не раніше 6.07.2017.

9) ЯК ОКРУГЛЮВАТИМЕТЬСЯ ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ-СТИПЕНДІАТІВ:

За правилами ОКРУГЛЕННЯ ЦІЛОГО ЧИСЛА.

Тобто, якщо на певному курсі та спеціальності навчається 10 осіб, 45% від 10 – 4,5, а конкретна кількість стипендіатів становитиме 5 осіб.

10) ДОДАТКОВІ БАЛИ: ЩО, ДЕ, КОЛИ:

Максимально можна отримати 5 додаткових балів за активну участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності.

Додаткові бали затверджуються вченими радами кожного факультету/інституту окремо, до 30.06. мають відбутися засідання на всіх факультетах/інститутах.

Оприлюднення додаткових балів має відбутися не пізніше початку нового семестру. Студентський парламент Університету вже займається збором інформації про додаткові бали кожного факультету/інституту, щоб для зручності оприлюднити їх якомога раніше.

ПОЧНУТЬ ВРАХОВУВАТИСЯ додаткові бали з наступної (зимової) сесії.

З повагою до кожного студента,
Твій Студпарламент

Відслідковуй всі новини та подробиці стипендіального забезпечення з перших вуст – на інформаційних ресурсах Студпарламенту у ВК, у FB, у Телеграмі.

Comments are closed.