Про хімічний факультет

⚗️ Хімічний факультет. Заснування: хімію почали викладати в університеті від дня його заснування. Однією з восьми кафедр фізико-математичного відділення університету в 1834 р. була кафедра хімії, мінералогії і геології. 1901 р. було створено хімічне відділення. Підрозділи: Науково-виробничий хіміко-біологічний центр, інформаційно-обчислювальний центр, 5 наукових лабораторій, бібліотека. Спеціальність: хімія. Спеціалізації / освітні програми: неорганічна хімія, екологічна хімія, аналітична […]

Про факультет психології

👱‍♂️ Факультет психології. Заснування: факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка є найавторитетнішим центром підготовки професійних психологів в Україні. Традиції психологічної освіти було закладено ще понад століття тому. У 1897 році професор Г. І. Челпанов запровадив Психологічний семінарій при кафедрі філософії, а з 1967 року в університеті ведеться професійна підготовка психологів. Відтоді на факультеті зберігаються […]

Про географічний факультет

🌍 Географічний факультет. Заснування: 1933 Кафедри: економічної та соціальної географії, країнознавства та туризму, географії України, фізичної географії та геоекології, землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології, геодезії та картографії. Спеціальності: економічна та соціальна географія, природнича географія, геоморфологія та палеогеографія, географія рекреації та туризму, політична географія та геополітика, туризмознавство, метеорологія, гідрологія, картографія, землеустрій та кадастр. […]

Про історичний факультет

🗿 Історичний факультет Заснування: Історичний факультет є одним із найстаріших у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він розпочав свою роботу в якості історико-філологічного відділення філософського факультету з моменту офіційного відкриття університету Св. Володимира у 1834 р. Від 1850 р. історико-філологічне відділення стало окремим факультетом. Упродовж різних періодів існування змінювалися його назви: історико-філологічний, історико-філософський, історико-економічний, і, […]

Про юридичний факультет

💼 Юридичний факультет Заснування: юридичний факультет засновано у 1834 р. Декан: Іван Сергійович Гриценко, доктор юридичних наук. Спеціалізації Бакалаврат: адміністративне право, цивільне право, трудове право, конституційне право, фінансове право, земельне право, екологічне та природоресурсне право, адвокатура, кримінальне право, кримінальне та цивільне судочинство, суд та прокуратура, господарське право Наявність гуртожитку: студенти забезпечуються гуртожитком, базовий гуртожиток №5, вул. […]

Про філософський факультет

👨‍🎓 Філософський факультет. Заснування: Восени 1834 р. першим в університеті св. Володимира розпочав свою роботу філософський факультет. Спеціальності: філософія, релігієзнавство, політологія, культурологія, державна служба. Декан: Анатолій Євгенович Конверський, доктор філософських наук, професор, академік НАН України. Наявність гуртожитку: https://studmisto.knu.ua/dormitory-2-1 Адреса: вул. Володимирська, 60 Телефон: 239-34-18 Факс: 239-31-81 E-mail: dean_phd@univ.kiev.ua Web: www.philosophy.univ.kiev.ua Студентське самоврядування: https://vk.com/makeyourred, https://www.facebook.com/makeyourred/ Голова Студентського парламенту: https://vk.com/sharlotta.sniper Онлайн-консультант: https://www.facebook.com/filatovairyna Тема для […]

Про Інститут філології

📒 Інститут філології. Заснування: Викладання філології в університеті бере свій початок із часу його заснування у 1834 р. Тоді філологічний факультет перебував у складі філософського, далі тривалий час іменувався історико-філологічним. 1943-го за цим підрозділом закріпилася назва “філологічний факультет”. У 1937 р. організовується окремий факультет іноземних мов, перейменований у 1938 р. у факультет західноєвропейських мов і літератур. […]

Про ННЦ “Інститут біології та медицини”

🌿 ННЦ “Інститут біології та медицини”. Заснування: Біологічний факультет Київського університету розпочав свою діяльність у 1933 р. Інститут біології був створений у червні 2011 р. шляхом об’єднання біологічного факультету, Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна, зоологічного музею та Канівського природного заповідника. Спеціальності:  Освітній ступінь «бакалавр»: біологія, біотехнології та біоінженерія, екологія, садово-паркове господарство, технології медичної діагностики та […]

Про ННІ “Інститут геології”

🏔️ ННІ “Інститут геології”. Заснування: В 1933 році було відкрито геолого-географічний факультет. З 1944 року факультет називався геолого-ґрунтознавчим, а потім геологічним. У 2014 році факультет реорганізовано у Навчально-науковий інститут «Інститут геології». Підрозділи: 2 науково-дослідні лабораторії (теоретичної та прикладної геофізики, мінералого-геохімічних досліджень), лабораторія мікропалеонтології та біостратиграфії, 2 науково-дослідні сектори (фізико-хімічних досліджень гірських порід, гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем), […]

Про інститут високих технологій

🔬Інститут високих технологій. Заснування: Інститут високих технологій засновано 1 червня 2009 року. Спеціальності/освітні програми  Освітній ступінь «Бакалавр»: 10.102 Хімія/Хімія (високі технології), 09.091 Біологія/Біологія (високі технології), 10.104 Фізика/Фізика (високі технології), 10.105 Прикладна фізика та наноматеріали/Прикладна фізика (високі технології). Директор: Ільченко Володимир Васильович – д.ф.-мат.наук, професор. Наявність гуртожитку: так (https://studmisto.knu.ua/dormitory-12-1) Адреса: 03022, м.Київ, проспект Академіка Глушкова, 4-г […]