Про ННЦ “Інститут біології та медицини”

? ННЦ “Інститут біології та медицини”. Заснування: Біологічний факультет Київського університету розпочав свою діяльність у 1933 р. Інститут біології був створений у червні 2011 р. шляхом об’єднання біологічного факультету, Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна, зоологічного музею та Канівського природного заповідника. Спеціальності:  Освітній ступінь «бакалавр»: біологія, біотехнології та біоінженерія, екологія, садово-паркове господарство, технології медичної діагностики та […]

Про ННІ “Інститут геології”

?️ ННІ “Інститут геології”. Заснування: В 1933 році було відкрито геолого-географічний факультет. З 1944 року факультет називався геолого-ґрунтознавчим, а потім геологічним. У 2014 році факультет реорганізовано у Навчально-науковий інститут «Інститут геології». Підрозділи: 2 науково-дослідні лабораторії (теоретичної та прикладної геофізики, мінералого-геохімічних досліджень), лабораторія мікропалеонтології та біостратиграфії, 2 науково-дослідні сектори (фізико-хімічних досліджень гірських порід, гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем), […]

Про інститут високих технологій

?Інститут високих технологій. Заснування: Інститут високих технологій засновано 1 червня 2009 року. Спеціальності/освітні програми  Освітній ступінь «Бакалавр»: 10.102 Хімія/Хімія (високі технології), 09.091 Біологія/Біологія (високі технології), 10.104 Фізика/Фізика (високі технології), 10.105 Прикладна фізика та наноматеріали/Прикладна фізика (високі технології). Директор: Ільченко Володимир Васильович – д.ф.-мат.наук, професор. Наявність гуртожитку: так (https://studmisto.knu.ua/dormitory-12-1) Адреса: 03022, м.Київ, проспект Академіка Глушкова, 4-г […]

Про економічний факультет

? Економічний факультет. Заснування: Економічна освіта в університеті бере свій початок від часу заснування у 1842 році кафедри політичної економії і статистики. Економічний факультет в Київському університеті було організовано у 1944 році. Кафедри: економічної теорії, макро- і мікроекономіки; економіки підприємства; економічної кібернетики; міжнародної економіки та маркетингу; менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; обліку та аудиту; фінансів; страхування, […]

Про механіко-математичний факультет

? Механіко-математичний факультет. Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету. Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики; математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Декан: Михайло Федорович Городнiй, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, […]

Про фізичний факультет

? Фізичний факультет. Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р. Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики. Декан: Макарець Микола Володимирович, доктор фізико-математичних […]

Про факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

?️ Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. Заснування: факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (до березня 2014 р. – радіофізичний факультет) відкрито 1952 р. Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і радіоелектронних систем. Декан: Ігор Олексійович Анісімов, професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки […]

Про факультет комп’ютерних наук та кібернетики

? Факультет комп’ютерних наук та кібернетики. Заснування: факультет кібернетики створено 6-го травня 1969 р. Це – перший факультет комп’ютерного профілю в університеті, який став потужним центром підготовки фахівців в області інформатики та обчислювальної математики. Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори […]

Про факультет соціології

? Факультет соціології. Заснування: факультет соціології утворений в результаті реорганізації факультету соціології та психології у квітні 2007 р. Факультет соціології та психології був створений на базі кафедри соціології та кількох кафедр психологічного напрямку філософського факультету у квітні 1991 р. Кафедра соціології була відкрита у 1986 р. У 1961 р. в університеті був створений перший соціологічний підрозділ […]

Про факультет інформаційних технологій

?‍? Факультет інформаційних технологій. Заснування: факультет інформаційних технологій створено наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В. Губерського 20 листопада 2013 року. Кафедри: технологій управління, інтелектуальних та інформаційних систем, кібербезпеки і захисту інформації, програмних систем і техологій, прикладних інформаційних систем, мережевих та інтернет технологій. Декан: Юрій Миколайович Тесля, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії […]