Про економічний факультет

💱 Економічний факультет. Заснування: Економічна освіта в університеті бере свій початок від часу заснування у 1842 році кафедри політичної економії і статистики. Економічний факультет в Київському університеті було організовано у 1944 році. Кафедри: економічної теорії, макро- і мікроекономіки; економіки підприємства; економічної кібернетики; міжнародної економіки та маркетингу; менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; обліку та аудиту; фінансів; страхування, […]

Про механіко-математичний факультет

📊 Механіко-математичний факультет. Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету. Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики; математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Декан: Михайло Федорович Городнiй, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, […]

Про фізичний факультет

🔭 Фізичний факультет. Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р. Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики. Декан: Макарець Микола Володимирович, доктор фізико-математичних […]

Про факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

🖥️ Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. Заснування: факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (до березня 2014 р. – радіофізичний факультет) відкрито 1952 р. Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і радіоелектронних систем. Декан: Ігор Олексійович Анісімов, професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки […]

Про факультет комп’ютерних наук та кібернетики

💻 Факультет комп’ютерних наук та кібернетики. Заснування: факультет кібернетики створено 6-го травня 1969 р. Це – перший факультет комп’ютерного профілю в університеті, який став потужним центром підготовки фахівців в області інформатики та обчислювальної математики. Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори […]

Про факультет соціології

🤹 Факультет соціології. Заснування: факультет соціології утворений в результаті реорганізації факультету соціології та психології у квітні 2007 р. Факультет соціології та психології був створений на базі кафедри соціології та кількох кафедр психологічного напрямку філософського факультету у квітні 1991 р. Кафедра соціології була відкрита у 1986 р. У 1961 р. в університеті був створений перший соціологічний підрозділ […]

Про факультет інформаційних технологій

👨‍💻 Факультет інформаційних технологій. Заснування: факультет інформаційних технологій створено наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В. Губерського 20 листопада 2013 року. Кафедри: технологій управління, інтелектуальних та інформаційних систем, кібербезпеки і захисту інформації, програмних систем і техологій, прикладних інформаційних систем, мережевих та інтернет технологій. Декан: Юрій Миколайович Тесля, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії […]

Про військовий інститут

🏹 Військовий інститут.  Заснування: Військову підготовку в Київському університеті започатковано в 1933 році. В 1991 році на базі об’єднаної військової кафедри створено Відділення військової підготовки, яке у 1998 році було перетворено на Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Факультети: Військовий гуманітарно-лінгвістичний факультет; Військовий факультет фінансів і права; Факультет військової підготовки (для підготовки громадян України […]

Про інститут міжнародних відносин

💼 Інститут міжнародних відносин. Заснування: Факультет міжнародних відносин у Київському університеті засновано у 1944 р. В 1988 р. факультет реорганізовано в Інститут міжнародних відносин і міжнародного права (з грудня 1990 р. – Інститут міжнародних відносин). Спеціальності: міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (за освітніми програмами – міжнародні відносини, міжнародні комунікації, країнознавство, зовнішня політика, міжнародна журналістика, […]

Про інститут журналістики

📰 Інститут журналістики. Заснування: У 1947 р. на філологічному факультеті було відкрито відділення журналістики, яке готувало журналістські кадри для ЗМІ. 1953 р. створено факультет журналістики, а через 40 років на його базі виник Інститут журналістики. Спеціалізації / освітні програми: журналістика та соціальна комунікація, видавнича діяльність і медіаредагування, медіапродюсування, реклама і зв’язки з громадськістю, кіно-, телеоператорство, ведучий […]