Додаткові бали та де їх шукати

Як зазначалося раніше, цьогорічний рейтинг академічної успішності буде формуватися з урахуванням додаткових балів (http://sp.knu.ua/stypendija/).
Вони можуть бути нараховані за такі напрямки діяльності:

 • науково-дослідницьку діяльність та особливі успіхи у навчанні;
 • громадську діяльність;
 • спортивну діяльність;
 • культурно-мистецьку діяльність.

Документи, у яких закріплено право нарахування додаткових балів

Нарахування додаткових балів закріплено в постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення». У 13 пункті цього документу зазначено, що стипендіальний рейтинг буде сформований з урахуванням додаткових балів.

На університетському рівні нарахування регулюється «Правилами призначень академічних стипендії студентам, аспірантам і докторантам у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», які були затверджені 24 січня 2017 року. У цьому документі зазначається про нарахування додаткових балів, систему їх нарахування та їх можливу кількість (Додаток 2 відповідних Правил)

Як вираховується рейтинговий бал?

Середнє арифметичне від усіх заліків та іспитів, які складав студент у цьому семестрі. До цього середнього арифметичного з оцінок додається певна кількість додаткових балів. Розраховуємо рейтинговий бал за такою формулою:

де: О1, О2, Оn – підсумкові оцінки студента з дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

n – кількість оцінок, які включаються до рейтингу;

bдодатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності Університету.                        

Факультативи не впливають на рейтинговий бал!

Якою є максимальна кількість додаткових балів може отримати студент?

«Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технійчній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначений Університетом максимум (5 балів), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню (5 балів)» п. 4, Додаток 2 «Правила призначення академічних стипендій…». Отже, максимальні кількість додаткових балів, які може отримати студент впродовж семестрового контролю, складає 5 балів.

Як підсумовуються додаткові бали з різних напрямків діяльності та у межах одного напрямку?

Бали з різних напрямків діяльності можуть підсумовуватися, але якщо їх сума перевищує 5, то людина все одно отримає максимальний бал – 5. Бали в одному напрямку діяльності між собою не підсумовуються, береться найбільша оцінка.

Чи для всіх структурних підрозділів (факультетів/інститутів) система нарахування балів та їх кількість є однаковою?

Ні. Кожен факультет/інститут (структурний підрозділ) має власні Правила нарахування додаткових балів студентам. Вчені ради структурних підрозділів університету за сприяння Студентських парламентів факультетів/інститутів затверджують свої Правила нарахування, визначають переліки основних досягнень у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності та оприлюднюють ці Правила не пізніше початку семестру. Витяги з Правил та пропозиції щодо нарахування додаткових балів на факультетах/інститутах можна знайти на сайті: http://sp.knu.ua/pravyladodtakovibaly/ .

18 структурних підрозділів затвердили Правила нарахування додаткових балів, тобто додаткові бали будуть враховуватися під час розрахунку рейтингового бали для таких факультетів та інститутів:

 • Інститут високих технологій;
 • Інститут журналістики;
 • Інститут міжнародних відносин;
 • Інститут філології;
 • Навчально-науковий інститут “Інститут геології”
 • Навчально-науковий центр “Інститут біології та медицини”
 • Географічний факультет;
 • Історичний факультет;
 • Економічний факультет;
 • Механіко-математичний факультет;
 • Факультет інформаційних технологій;
 • Факультет комп’ютерних наук та кібернетики;
 • Факультет психології;
 • Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
 • Факультет соціології;
 • Фізичний факультет;
 • Філософський факультет;
 • Хімічний факультет;
 • Юридичний факультет.
   

Які документи потрібні? Як і куди їх подавати?

Документи на подання балів однакові для всіх структурних підрозділів. Вони мають подаватися до початку семестрового контролю у вигляді іспитів. Детальніше про документи, алгоритм дій та цьогорічні контрольні дати: http://sp.knu.ua/нарахування-додаткових-балів/

Рішення про нарахування додаткових балів до академічного рейтингу ухвалює стипендіальна група факультету/інституту на відповідному засіданні після закінчення семестрового контролю. У роботі стипендіальної групи факультету/інституту беруть участь: декан/директор, заступники декана/директора, представники осіб, що навчаються – від студентського парламенту підрозділу і профбюро студентів не менше 50% від загального складу комісії) та інші особи, які призначаються керівником структурного підрозділу.

Чи прописуються додаткові бали у заліковій книжці, додатку до диплома тощо?

Додаткові бали не фіксуються у заліковій книжці, додатку до диплома.  Документом, де фіксується кількість отриманих додаткових балів, є протокол засідання стипендіальної групи структурного підрозділу.

Список документів, які необхідно подати, їх зразки та алгоритм дій 

Всі необхідні деталі за покликанням: http://sp.knu.ua/нарахування-додаткових-балів/ .

Щоб не пропустити важливі новини, відслідковуй інформацію на наших ресурсах:

 

Матеріал підготували
Довгаль Катерина та Сасін Владислав

Тисни на іконку Telegram, Facebook та Instagram, щоб підписатися на наші ресурси та не пропустити важливу інформацію. З повагою до кожного студента, твій Студпарламент.

Comments are closed.