Академічні стипендії

  • Грудень 15th, 2017
  • Всі
  • 0 Comments
  • Dovhal Kateryna

Час сесії добігає кінця, а це означає, що вже незабаром розпочнуть свою роботу стипендіальні групи факультетів/інститутів та Стипендіальна комісія Університету. Як нараховують стипендії? Скільки студентів матиме право на стипендії? Які саме предмети впливатимуть на отримання стипендії? Хто отримає підвищену стипендію? Напередодні щосеместрового сезону «стипендіальної лихоманки» Студентський парламент підготував авторитетні, інформативні та вичерпні відповіді (лише перевірені факти) на популярні запитання.

ХТО ОТРИМАЄ МІНІМАЛЬНУ АКАДЕМІЧНУ СТИПЕНДІЮ

45% осіб від кількості студентів, які навчаються за державним замовленням на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах факультету (інституту, коледжу) на денній формі навчання. Тобто рейтинг академічної успішності формується обов’язково за КУРСОМ ТА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ.
Ліміт 45% затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 4.12.2017.

ЩО ВПЛИВАЄ НА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ

– підсумкові оцінки з дисциплін (навчальних предметів) – ЗАЛІКИ та ІСПИТИ;
– оцінки із захистів КУРСОВИХ РОБІТ (якщо вони не є складовими навчальних дисциплін і мають власний кредитний вимір);
– оцінки захистів звітів з ПРАКТИКИ;
Якщо практика проводиться після семестрового контролю (наприклад, влітку), оцінка за неї враховується при призначенні стипендії в наступному семестрі.

ЩО НЕ ВПЛИВАЄ НА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ

– факультативні навчальні предмети, зокрема ФІЗКУЛЬТУРА; (навіть якщо викладачі фізкультури стверджують, що їхній предмет має вплив на отримання стипендії, це не відповідає дійсності)
– оцінки підсумкової атестації, які не є семестровим контролем (наприклад, проміжний контроль);

ХТО НЕ ОТРИМАЄ АКАДЕМІЧНУ СТИПЕНДІЮ

– студенти, які до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, НЕ СКЛАЛИ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ з будь-якого навчального предмета (дисципліни);
– студенти з АКАДЕМІЧНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ;

ЯК ВИНИКАЄ АКАДЕМІЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

– НЕМАЄ МІНІМАЛЬНОГО ДОПУСКУ (протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання);

– НЕЗАДОВІЛЬНА ОЦІНКА (менше за 60) (під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання);

ЧИ ВРЯТУЄ ПЕРЕСКЛАДАННЯ НЕЗАДОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ

Ні. Студенти з академічною заборгованістю виключаються з рейтингу академічної успішності, навіть у разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки.

ХТО ОТРИМАЄ ПІДВИЩЕНУ СТИПЕНДІЮ

Найбільш успішні студенти, а саме 13% від загального ліміту стипендіатів (кількості студентів, що отримують звичайну стипендію, тобто 45%).

КОЛИ І ДЕ ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ РЕЙТИНГ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університетую. Коли? Дізнаєтеся незабаром на нашому каналі в Temegram та спільноті на Facebook.

ЯК ОКРУГЛЮВАТИМЕТЬСЯ ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ-СТИПЕНДІАТІВ

За правилами ОКРУГЛЕННЯ ЦІЛОГО ЧИСЛА. Тобто, якщо на певному курсі та спеціальності навчається 10 осіб, 45% від 10 – 4,5, а конкретна кількість стипендіатів становитиме 5 осіб.

ЯК ВИРАХУВАТИ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ

Середнє арифметичне від усіх заліків та іспитів, які складав студент у цьому семестрі. До цього середнього арифметичного з оцінок додається певна кількість додаткових балів.

де: О1, О2, Оn – підсумкові оцінки студента з дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

n – кількість оцінок, які включаються до рейтингу;

b – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності Університету     

ЩО ЦЕ ЗА ДОДАТКОВІ БАЛИ ДО РЕЙТИНГУ

Як повідомлялося, із цього семестра до рейтингового балу будуть додавати бали за діяльність. Детальніше за посиланням: http://sp.knu.ua/dodatkovi_baly/ 

           

Тисни на іконку Telegram, Facebook та Instagram, щоб підписатися на наші ресурси та не пропутити важливу та перевірену інформацію. З повагою до кожного студента, твій Студпарламент.

Comments are closed.